تماس با ما   مجموعه عکس   جایزه ها   همایش ها   دانشگاه ها   خبرهای جدید   آثار   زیستنامه
 
 
جایزه ها
 
 
 • پژوهشگر نمونه استان مرکزی
 • سال ١٣٨٨
   
   
   
 • برنده جایزه برترین کتاب سال در موسسه انتشارات دانشگاه تهران برای دوره ۹ جلدی نامه باستان
 • سال ١٣٨٨
   
   
   
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد
 • سال ١٣٨٧
   
   
   
 • چهره ماندگار در کرج
 • سال ١٣٨٧
   
   
   
 • پژوهشگر برگزیده در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
 • سال ١٣٨۵
   
   
   
 • نشان زرین و سپاسنامه از بزرگترین انجمن ادبی و فرهنگی یونان، پارناسوس، به عنوان برجسته ترین ایرانی در گسترش و شناسانیدن فرهنگ و ادب یونان
 • زمستان سال ١٣٨۴
   
   
   
 • چهره ماندگار در ادب و فرهنگ
 • پاییز سال ۱۳۸۴
   
   
   
 • چهره برگزیده استان کرمانشاه
 • بهار سال ۱۳۸۴
   
   
   
 • جایزه نخست پژوهش های بنیادین هجدهمین جشنواره خوارزمی برای نامه باستان
 • زمستان سال ۱۳۸۳
   
   
   
 • جایزه بهترین کتاب سال برای ترجمه انه اید اثر ویرژیل
 • سال ۱۳۶۹
     
     
   
  © ١٣۹۳-۱۳٨۵ کلیه حقوق این وبگاه محفوظ می باشد.