تماس با ما   مجموعه عکس   جایزه ها   همایش ها   دانشگاه ها   خبرهای جدید   آثار   زیستنامه
 
 
همایش های بین المللی
 • ایران و یونان باستان، پیوندهای فرهنگی، یونان - آبان ١٣٨۵
 • سنجش شاهنامه با ساسنازرر، حماسه ملی ارامنه و میراث حماسی جهان، ارمنستان - تیر ١٣٨۵
 • زبان پارسی زبان همه سرزمین های ایرانی، پنجمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارس و تاجیک، تاجیکستان - اسفند ١٣٨۴
 • ارزش مثنوی و چگونگی پیدایی آن، ارزش های اخلاقی و معنوی مثنوی جلال الدین رومی، هندوستان - اسفند ١٣٨۴
 • ورزش و منش پهلوانی، فرهنگ و ورزش، تاجیکستان - تیر ١٣٨۴
 • خیام، فرزانه پرسشگر - هندوستان ١٣٨۳
 • پیوندهای فرهنگی ایران و چین، چین، پکن - تیر ١٣٨۰
 • شاهنامه شناسی، چین، پکن - تیر ١٣٨۰
 • اسلام و ترسایی (برخورد اسلام و ترسایی، اسلام چونان دنباله و تکمله ترسایی، عیسی و محمد(ص))، بنیاد فرهنگی کلوس در شهر بارسلونای اسپانیا - اردیبهشت ۱۳۷۸
 • اسلام و ایران (اسلام در ایران، اسلام در جهان ایرانی، کیش های شیعی)، بنیاد فرهنگی کلوس در شهر بارسلونای اسپانیا - اردیبهشت ۱۳۷۸
 • اسلام چیست؟ (واژه اسلام، تاریخ اسلام، باورشناسی اسلام)، بنیاد فرهنگی کلوس در شهر بارسلونای اسپانیا - اردیبهشت ۱۳۷۸
 • آینده اسلام (اسلام در جهان امروز، اسلام و اجتماع، اسلام چونان دین آینده)، بنیاد فرهنگی کلوس در شهر بارسلونای اسپانیا - اردیبهشت ۱۳۷۸
 • پیوند هنر و عرفان، دانشکده هنرهای زیبا وابسته به دانشگاه بارسلونا، اسپانیا - فروردین ۱۳۷۸
 • هزارمین سال تدوین شاهنامه فردوسی، فارسی زبان علم، تاجیکستان - شهریور ۱۳۷۳

 •  
   
 • همایش های داخلی
 • همایش های بین المللی
 •  
   
  © ١٣۹۳-۱۳٨۵ کلیه حقوق این وبگاه محفوظ می باشد.