تماس با ما   مجموعه عکس   جایزه ها   همایش ها   دانشگاه ها   خبرهای جدید   آثار   زیستنامه
 
 
آثار > تصحیح و ویرایش (به ترتیب الفبا)
 • بدایع الافکار فی صنایع الاشعار
 • دیوان خاقانی در دو جلد
 • دیوان میرزا محمدباقر حسینی سپاهانی
 • رباعیات خیام
 • غزلهای سعدی
 • گزیده ای از سروده های شیخ الرئیس قاجار
 •  
  آثار > تصحیح و ویرایش (به ترتیب تازه های نشر)
   
   
 • دیوان میرزا محمدباقر حسینی سپاهانی
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۶

  "دیوان میرزا محمدباقر حسینی سپاهانی" سخنور توانا و کم شناخته سده یازدهم و دوازدهم هجری، بر پایه نسخه ای منحصر به فرد ویراسته شده است. در دیباچه کتاب نیز سبک هندی در شعر فارسی و همچنین سروده های سخنور و پیوند او با دیگر سرایندگان این سبک بررسی و باز نموده شده است.

   
   
 • دیوان خاقانی در دو جلد
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۵

  "دیوان خاقانی" ویرایشی نو از دیوان سخن سالار بزرگ شروان است. این ویرایش بر پایه نسخه های چاپی و برخی برنوشته ها، به انجام رسیده است. دکتر کزازی در این ویرایش جدید، تاریکی ها، دشواری ها و بی اندامی های متن را که از ریخت و ضبط نادرست بیت ها مایه گرفته است برطرف کرده و هرجا که نسخه بدل ها "پچینها" ناکارآمد بوده است، به یاری دانش های ادب، چون: واژه شناسی، سبک شناسی، زیبا شناسی و جز آن کوشیده است که ریخت و صورت درست به دست داده شود. ویراستار دیوان خاقانی، همه جا در پانوشت، دگرگونیهای رخ داده در متن را با برهان باز نموده است.

   
   
 • رباعیات خیام
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۱

  "رباعیات خیام"، همچون غزلهای سعدی ویرایشی تازه از چارانه های این شاعر و اندیشمند بزرگ ایرانی است که با شیوه ای نو نقادی شده است.

   
   
 • غزلهای سعدی
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۱

  "غزلهای سعدی" ویرایشی تازه از غزلهای شاعر و سخنور توانا و نامی ایران است که برپایه نسخه های چاپی، به شیوه ای سخن سنجانه و دانشورانه، توسط دکتر کزازی انجام گرفته است.

   
   
 • بدایع الافکار فی صنایع الاشعار
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۶۹

  "بدایع الافکار فی صنایع الاشعار" کتابی است از ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری، نویسنده و دانشور پرکار ایرانی در سده نهم هجری. این کتاب که در آرایه های سخن نوشته شده است، پرمایه ترین کتاب در دانش "بدیع" است. در دیباچه مفصل کتاب، تاریخچه بدیع نویسی و بدیع سرایی در پهنه ادب پارسی، از نخستین کتاب بدیعی "ترجمان البلاغه" تا واپسین که "مدارج البلاغه" است، توسط دکتر کزازی نوشته و بررسی شده است. در بخش گزارش های کتاب نیز، این کتاب با دیگر کتاب های بدیعی سنجیده شده است.

   
   
 • گزیده ای از سروده های شیخ الرئیس قاجار
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۶۹

  "شیخ الرئیس قاجار" از نوادگان فتحعلیشاه قاجار، شاهزاده ای دانش دوست و سخنور بود که به کسوت روحانیت و درویشی درآمد. دکتر کزازی کتاب حاضر را بر پایه چاپ سنگی "منتخب نفیس از آثار شیخ الرئیس"، طبع شده در سال ۱۳۱۲ هجری ویراسته است و در مقدمه کتاب، زندگی و آثار وی را بررسی و شرح کرده است.
     
   
   
 • تالیف
 • ترجمه
 • ویرایش و تصحیح
 • مقاله
 • پایان نامه
 •  
   
  © ١٣۹۳-۱۳٨۵ کلیه حقوق این وبگاه محفوظ می باشد.