تماس با ما   مجموعه عکس   جایزه ها   همایش ها   دانشگاه ها   خبرهای جدید   آثار   زیستنامه
 
 
مقاله
 • مقاله های منتشر شده در نشریات
 • گفت و شنود
 • سخنرانی های چاپ شده
 • دیباچه بر کتاب
 • پیام

 • مقاله های منتشر شده در نشریات (به ترتیب تاریخ نشر)
 • سرزمین سخن (مقاله ای به زبان اسپانیایی)، الطائیر - زمستان ۱۹۹۹
  EL PAIS DELA POESIA, ALTAIR - verano de 1999
 • آسمان جان و نردبان آن، مطالعات عرفانی - تابستان ١٣٨۵
 • ویرایشی نو در شاهکار کهن، شاهنامه پژوهی - بهار ١٣٨۵
 • آرش کمان گیر، آناهید - آبان ١٣٨۴
 • قافیه در شاهنامه، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات - بهار ١٣٨۴
 • نوروز، جشن فرجام در آغاز، نامه - اسفند ١٣٨۳
 • نجیبی سخنور از کاشان (نقد)، آیینه میراث - زمستان ١٣٨۳
 • خودکامگی خاورانه و فرمان روایی ایرانی، نامه انجمن - بهار ١٣٨۳
 • عیاران لوطی و لوطیان عیار، رهاورد گیل - اسفند ١٣٨۲
 • تاریخی شدن اسطوره و اسطوره ای شدن تاریخ، وهومن - مهر ١٣٨۲
 • جرون (نقد)، آیینه میراث - پاییز ١٣٨۲
 • نقطه ساکن نمای خاک، گیلان ما - بهار ١٣٨۲
 • هفت پیکر و هفت اختر، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - ١٣٨۲
 • خود کم بین بر مَنش، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - تابستان ١٣٨۱
 • باغ فردوس، آیینه میراث - تابستان ١٣٨۱
 • آب و آیینه، هنر ورزی در شعر عماد فقیه، کوی سلامت - خرداد ١٣٨۱
 • سه گوش فرهنگی، نامه فرهنگ - پاییز ١٣٨۰
 • پارسی و اسپانیایی، شیوه ای دیگر - ١٣٨۰
 • پیکره و پیام در ادبیات کودکان، کتاب جشنواره - بهمن ۱۳۷۹
 • هندسه خیال، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار و تابستان ۱۳۷۹
 • پیمان پیوند در شاهنامه، دفتر نبشته گه باستان - ۱۳۷۹
 • منش زبان و ترجمه ادبی، مجموعه مقالات نخستین همایش ترجمه ادبی در ایران - ۱۳۷۹
 • ستایشگر خاندان، زبان و ادب - بهار و تابستان ۱۳۷۸
 • خواجه و خنیا، فارس شناخت - بهار ۱۳۷۸
 • بازتابی از رخشندگیها، مترجم - بهار و تابستان ۱۳۷۷
 • پیر اسرار در دریای راز، زبان و ادب - بهار ۱۳۷۷
 • در جهان جان با جان جهان، سایه در خورشید - مهر ١٣۷۵
 • برگردان سرگردان، مترجم - زمستان ١٣۷۴
 • ریخت شناسی واژگان در گویش های بومی، کیهان فرهنگی - آذر و دی ١٣۷۴
 • ترجُمانی و تَرزَبانی، مترجم - بهار و تابستان ١٣۷۴
 • بهار بختیاری، به همین سادگی و زیبایی یادنامه شهریار - ١٣۷۴
 • نیستانِ نیستان عشق، تحقیقات اسلامی یادنامه دکتر عباس زریاب - ١٣۷۴
 • نمادشناسی داستان مرغان، ادبیات داستانی - آذر و دی ١٣۷۳
 • خواجه و خنیا، آشنا - مهر و آبان ١٣۷۳
 • بینش کهنه و نو، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار ١٣۷۳
 • کرمانشاه و بهرام چهارم، کیهان فرهنگی - بهمن ١٣۷۲
 • عشق، آن شگرف شیرین، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم - پاییز و زمستان ١٣۷۲
 • از صدای سخن عشق، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - پاییز و زمستان ١٣۷۲
 • نمادگرایی در ادب، ادبیات داستانی - آبان ١٣۷۲
 • بازار، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان - پاییز ١٣۷۲
 • رود داستان در داستان رود، ادبیات داستانی - شهریور ١٣۷۲
 • آسیمه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم - تابستان ١٣۷۲
 • پرنیان پندار (۲)، شعر - اردیبهشت ١٣۷۲
 • پرنیان پندار (١)، شعر - فروردین ١٣۷۲
 • دو چهرگی اسکندر در ادب ایران، کیهان فرهنگی - فروردین ١٣۷۲
 • مرد آزما (داستان کوتاه)، قصه - ١٣۷۲
 • ققنوس هزاره ها، ایران، شباب - دی ١٣۷١
 • داستان داستان، ادبیات داستانی - آذر ١٣۷١
 • پویه پایای پارسی، کیهان فرهنگی - آبان ١٣۷١
 • ورامین، شهر بهرام، آشنا - مهر و آبان ١٣۷١
 • رَفتن یا رُفتن، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - بهار و تابستان ١٣۷١
 • هفت باروی هگمتانه، کیهان فرهنگی - اردیبهشت ١٣۷١
 • نوروز، جشن بازگشت به آغاز، آشنا - فروردین و اردیبهشت ١٣۷١
 • مازهای راز در شاهنامه، ایران مهر - بهمن و اسفند ١٣۷۰
 • شناخت در شاهنامه و آیینهای درویشی، ایران مهر - بهمن و اسفند ١٣۷۰
 • بنده طلعت آن باش که آنی دارد، کیهان فرهنگی - دی ١٣۷۰
 • خواجو و خدای، کیهان فرهنگی - آبان ١٣۷۰
 • خواجو، نخلبند سخن، خواجو - مهر ١٣۷۰
 • حافظ و اندیشه های مِهری، حافظ شناسی - ١٣۷۰
 • نقدی بر رزم نامه، پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز ۱۳۶۹
 • سهراب و سیاوش، در پیرامون شاهنامه - پاییز ۱۳۶۹
 • ستیز ناسازها، پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز ۱۳۶۹
 • آیین رارآمیز مهر، پیرامون رستم و اسفندیار - پاییز ۱۳۶۹
 • کالبدشناسی و نهادشناسی شاهنامه، کتاب پاژ - ۱۳۶۹
 • شاهنامه نامه شاهان نیست، کتاب پاز - ۱۳۶۹
 • بدوری عیسی از پیوند عیشا، یادواره دکتر محمود افشار (جلد چهارم ) - ۱۳۶۹
 • سوزن عیسی، آینده - فروردین و خرداد ۱۳۶۶

 • گفت و شنود (به ترتیب تاریخ نشر)
 • سخنوران و هنرمندان، رهبران اندیشه ای و فرهنگی جامعه اند، ایران ما - خرداد ١٣٨۵
 • جستاری خردمندانه در منش یک ایرانی نژاده، فردوسی، فروردین - اردیبهشت و خرداد ١٣٨۵
 • هر واژه ای که می میرد بخشی از فرهنگ را با خود می میراند، اهورا - بهار ١٣٨۵
 • شالوده زبان مادری گنجینه واژگانی است که کودک می ستاند، کودکان و مادران - فروردین ١٣٨۵
 • نوروز سامانه ای از باورها و اسطوره ها، نامه - فروردین ١٣٨۵
 • نوروز عصاره فرهنگ ایرانی است، سرّ توجه شاعران پارسی زبان به نوروز، چشم انداز - فروردین ١٣٨۵
 • طنز در ادبیات کلاسیک ایران، آزما - تیر ١٣٨۴
 • از کرمانشاه تا کاتالونیا، آناهید - ١٣٨۴
 • پدیدارشناسی اسطوره، گستره اسطوره - ١٣٨۲
 • باورهای مشترک میان ایران و هند، یوگا - دی ١٣٨١
 • دین و اسطوره، هفت آسمان - پاییز ١٣٨۰
 • اسطوره و هنر، هنر - مرداد و شهریور ١٣٨۰
 • آن سوی رود با ما بیگانه است، آزما - دی ۱۳۷۷
 • گفت و شنود درباره عطار، رشد ادب فارسی - پاییز ۱۳۷۴
 • گفت و شنود درباره زبان پارسی، سروش - دی ۱۳۷۳
 • گفت و شنود درباره حماسه، ادبیات داستانی - مهر ۱۳۷۳
 • گسستگی از سنت، ایران فردا - فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳
 • با ادبیات داستانی درباره حماسه، ادبیات داستانی - ۱۳۷۲
 • تلقی از داستان ایرانی، ادبیات داستانی - ۱۳۷۲
 • داستان خوب یا بد، ادبیات داستانی - ۱۳۷۲
 • نظرخواهی، ادبیات داستانی - ۱۳۷۲
 • گفت و شنود درباره اسطوره، ادبستان - اسفند ۱۳۷۱
 • گفت و شنود درباره "انه اید"، مترجم - بهار ۱۳۷۱
 • گفت و شنود درباره نظامی، دریچه گفتگو - مرداد ۱۳۷۰

 • سخنرانی های چاپ شده (به ترتیب تاریخ نشر)
 • به مناسبت بزرگداشت دکتر کزازی، خانه کرمانشاه - پاییز ١٣٨۴
 • سخن ناگاهان در سروده های سعدی، سعدی شناسی - اردیبهشت ١٣٨۴
 • نوشتن از ژرفای جان، رهاورد دیدار - اردیبهشت ١٣٨۴
 • مولوی، خدای مرد عرفان و اندیشه ایرانی، هفت شهر عشق - تابستان ١٣٨٣
 • در ارج نهاد مولانا، پیر مراد قونیه و خازن هفت گنج - ١٣٨٣
 • پدیدارشناسی سخن سعدی، سعدی شناسی - اردیبهشت ١٣٨۲
 • ایران، سرزمین فرهنگ و هنر و اندیشه، سخن عشق - بهار ١٣٨۲
 • سبک سپاهانی و روزگاران بازگشت، فرهنگ اصفهان - آبان ١٣٨١
 • رویا، حماسه، اسطوره، هنر - مرداد و شهریور ١٣٨١
 • وادی سوم، خیام، هفت شهر عشق - تیر ١٣٨١
 • دیوان مازندران، در گستره مازندران - بهار ١٣٨١
 • زن و فرهنگ و منش ایرانی، آموزگار - بهار ١٣٨١
 • جنبه های حماسی و رزمی حرکات موزون محلی استان کرمانشاه، فرهنگ کرمانشاه - پاییز ۱۳٨۰
 • فراخی ها و تنگناهای سخن سعدی، سعدی شناسی - اردیبهشت ۱۳٨۰
 • شاهنامه، نامه فرهنگ ایران، سومین همایش فردوسی و شاهنامه - تابستان ۱۳۷۹
 • پروین و دهخدا، یادمان پروین - ۱۳۷۶
 • نژادگان آزاده، کردستان و توسعه فرهنگی - پاییز ۱۳۷۳
 • حماسه ایران و یونان، کیهان فرهنگی - مرداد ۱۳۷۳

 • دیباچه بر کتاب (به ترتیب تاریخ نشر)
 • حضرت آسمان، نشر آراسته - دی ١٣٨۴
 • کلیات قهرمان (سروده های سیاسی: زودگیری زورمیر)، انتشارات کیان مهر - ١٣٨۴
 • پیشنان، انتشارات هشیلان - ١٣٨۴
 • ضحاک، از اسطوره تا واقعیت (اسطوره و تاریخ)، نشر ترفند - ١٣٨۴
 • قطره ای از دریای عماد خراسانی، انتشارات خانه شعر عماد - اسفند ١٣٨٣
 • گلاریژان، انتشارات کرمانشاه - ١٣٨۲
 • مقدمه، فرهنگ عامه کرد - ۱۳٨۰
 • ترانه های ترنم، انتشارات راهیان سبز - ۱۳۷۷
 • پیشگفتار، شوریدگان - زمستان ۱۳۷۳

 • پیام
 • پیام نوزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی، بهمن ١٣٨۴
 • پیام هفتمین جشنواره جوان خوارزمی، آذر ١٣٨۴

 •  
   
 • تالیف
 • ترجمه
 • ویرایش و تصحیح
 • مقاله
 • پایان نامه
 •  
   
  © ١٣۹۳-۱۳٨۵ کلیه حقوق این وبگاه محفوظ می باشد.