تماس با ما   مجموعه عکس   جایزه ها   همایش ها   دانشگاه ها   خبرهای جدید   آثار   زیستنامه
 
 
آثار > تالیف (به ترتیب الفبا)
 • آب و آینه (مجموعه مقاله)
 • از اخگر تا اختر (نوشته های کوتاه و سروده های بی سرود و دیباچه ها)
 • از دهلی نو تا آتن کهن (چهار سفرنامه کوتاه)
 • از کاف تا نون (گفت و گو با دکتر میرجلال الدین کزازی، گذری بر زندگی، آثار و اندیشه ها)
 • از گونه ای دیگر (شاهنامه شناسی)
 • بر بالهای اندیشه (گفت و گو)
 • بیکران سبز (دفتر شعر)
 • پارسا و ترسا (عطار شناسی)
 • پرنیان پندار (مجموعه مقاله)
 • پند و پیوند - گزارش بیست غزل حافظ بر پایه زیباشناسی و باورشناسی (حافظ شناسی)
 • تَرجُمانی و تَرزَبانی (هنر ترجمه)
 • تندبادی از کنج (شاهنامه شناسی)
 • چراغی در باد (حافظ شناسی)
 • خاقانی شروانی
 • خشم در چشم (گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه)
 • در آسمان جان (مجموعه مقالات)
 • دُرّ دریای دَری (شاهنامه شناسی)
 • دستانِ مستان (گزیده ای از سروده های دکتر میرجلال الدین کزازی)
 • دفتر دانایی و داد
 • دیدار با اژدها (گزارش سفر)
 • دیر مغان (حافظ شناسی)
 • رخسار صبح (خاقانی شناسی)
 • روزهای کاتالونیا (گزارش سفر)
 • رؤیا، حماسه، اسطوره (اسطوره شناسی)
 • زیباشناسی سخن پارسی در سه جلد
 •    - جلد اول، بیان (زیباشناسی سخن پارسی)
     - جلد دوم، معانی (زیباشناسی سخن پارسی)
     - جلد سوم، بدیع (زیباشناسی سخن پارسی)
 • سخنی از سیمرغ
 • سراچه آوا و رنگ (خاقانی شناسی)
 • سوزن عیسی (خاقانی شناسی)
 • شگرف و شگفت (مجموعه مقالات و نوشته های دیگر)
 • فرزند ایران (داستان)
 • فرهنگ پارسی
 • فرهنگ نظریه و نقد ادبی (انگلیسی – فارسی)
 • گذری و نظری بر آثار و احوال (زیست نامه)
 • گزارش دشواریهای دیوان خاقانی (خاقانی شناسی)
 • مازندران و دیوان (مازندران شناسی)
 • مازهای راز (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان - جلد اول (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان - جلد دوم (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان - جلد سوم (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان - جلد چهارم (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان - جلد پنجم (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان - جلد ششم (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان - جلد هفتم (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان - جلد هشتم (از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد)
 • نامه باستان - جلد نهم (از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد)
 •  
  آثار > تالیف (به ترتیب تازه های نشر)
   
   
 • دفتر دانایی و داد
 • چاپ اول: انتشارات معین - سال ۱۳۹۲

  استاد کزازی در این کتاب داستان های شاهنامه را به نثر درآورده است. در دیباچه کتاب آمده است: «من، در دفتر دانایی و داد، کوشیده ام که داستانهای شاهنامه را با زبانی همسنگ و همساز با زبان فرزانه فرّخ نهاد توس بنویسم و به نثر برگردانم تا مگر سان و سوی و بهر و بویی از فرّ و فروغ و شکوه و شگرفی شاهنامه و از فسون فسانه رنگ آن، در این نوشته، بازتابد و خواننده را آنچنان به شور آرد و سرمست بدارد که پس از خواندن این کتاب، دست به کاری دریازد که بایسته و ناگزیر هر ایرانی است و شاهنامه را به خواندن بیاغازد. ایرون باد!»
  این کتاب را انتشارات معین در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسانیده است.

   
   
 • شگرف و شگفت (مجموعه مقالات و نوشته های دیگر)
 • چاپ اول: نشر شورآفرین - سال ۱۳۹۲

  "شگرف و شگفت" جُنگی است از مقاله های تحقیقی و نوشتارهایی دیگر، در فرهنگ و ادب ایران.
  مطالب کتاب در سه بخش جستارها، نوشته های نگارین و جستارهای کوتاه چند دیباچه سامان یافته است.
  عنوان جستارها یا مقاله های کتاب بدین گونه است:
  شاهنامه و گشتاسبنامه دبستان و سبک - رخش و آذرگشسب - کارکرد آیینی و نمادین آب در شاهنامه - هنر، اسطوره، رؤیا - قهرمان (پیشینه و خاستگاه و گوهر آن) - برزویه طبیب و آیین چین - کوتاه؛ لیک بَرین و براه - آب زندگی است - شورانگیز تبریز (بررسی و نقد کتاب من و مولانا)
  این کتاب در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در نشر شورآفرین چاپ شده است.

   
   
 • فرزند ایران (داستان)
 • چاپ اول: انتشارات معین - فروردین سال ۱۳۹۲

  "فرزند ایران" داستانی است بلند و پرشور که استاد کزازی آن را بر پایه سرگذشت فردوسی نوشته است. این کتاب در فروردین ماه ۱۳۹۲ در انتشارات معین به چاپ رسیده است و پس از یک ماه، چاپ دوم آن به دست داده شده است.

   
   
 • از کاف تا نون (گفت و گو با دکتر میرجلال الدین کزازی، گذری بر زندگی، آثار و اندیشه ها)
 • چاپ اول: نشر قطره - سال ۱۳۹۱
  به کوشش: آیدین فرهنگی

  کتابی که در دست دارید، حاصل نزدیک به هفده ساعت گفت و شنود رودر روست با دکترمیرجلال الدین کزازی که در فاصله زمانی بیش از دو ماه (از اواخر بهمن ماه ۱۳۸۹ تا اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۰) با هدف واکاوی زندگی، اندیشه ها و آثار ایشان انجام شده است.
  در گفت و شنودها سعی شد در فضایی غیرچالشی، تاحد امکان به بیشتر عرصه های فکری و علمی دکتر کزازی پرداخته شود؛ طوریکه خواننده بتواند با خواندن این اثر، تصویری کلی از ایشان در ذهن داشته باشد. کتاب، کلیاتی از زندگی مصاحبه شونده، آثار و دیدگاه های ادبی و فرهنگی وی را دربر می گیرد.
  "از کاف تا نون" چاپی است دیگر از کتاب "بر بالهای اندیشه". این چاپ را نشر قطره در سال ۱۳۹۱ به دست داده است.

   
   
 • مازندران و دیوان (مازندران شناسی)
 • چاپ اول: رسانش نوین - سال ۱۳۹۱

  در کتاب کم برگ "مازندران و دیوان"، استاد کزازی پیوند مازندران را با دیوان بررسی کرده است و نشان داده است که دیوان می توانند بومیانی باشند که پیش از تاختن مهاجمان آریایی به فلات ایران و وادی گنگ، در این سرزمین ها می زیسته اند و پایه گذار تمدنی درخشان انگیز بوده اند که به تمدن دره ایندوس استهار یافته است.
  این کتاب نخستین جلد از بخش فرهنگ و ادب از مجموعه شناخت نامه مازندران است که به همت رسانش نوین در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است.

   
   
 • بر بالهای اندیشه (گفت و گو)
 • چاپ اول: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - سال ۱۳۹۰

  بر بالهای اندیشه چاپی است دیگر از کتاب "از کاف تا نون" که بی هیچ تغییر و دگرگونی، به عنوان جلد نخستین از مجموعه سیمای فرزانگان توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است.

   
   
 • سخنی از سیمرغ
 • چاپ اول: نشر شورآفرین - سال ۱۳۹۰

  "سخنی از سیمرغ"، گفتگویی است درازدامان با استاد دکتر میرجلال الدین کزازی در زمینه های گوناگون شاهنامه شناختی از فرهنگ ایران باستان که برترین آبشخور شاهنامه است تا ویژگی های زبانی و زیباشناختی و اندیشه ای این شاهکار بزرگ ادبی.
  این گفتگو را "سامان اصفهانی" انجام داده است. کتاب را نشر شورآفرین در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسانیده است.

   
   
 • چراغی در باد (حافظ شناسی)
 • چاپ اول: نشر قطره - سال ۱۳۸۹

  "چراغی در باد" سومین جلد از زنجیره ای از کتاب در حافظ شناسی است که از این پیش، دو جلد آن با نام های "دیر مغان" و "پند و پیوند" به چاپ رسیده است. در این جلد نیز بیست غزل حافظ، از دید زیباشناسی و باورشناسی، بررسیده و گزارش شده است.
  این کتاب را نشر قطره، در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسانیده است.

   
   
 • از اخگر تا اختر (نوشته های کوتاه و سروده های بی سرود و دیباچه ها)
 • چاپ اول: نشر دُر دانش بهمن (کرج) - سال ۱۳۸۸

  این کتاب از سه بخش گوناگون ساخته شده است:
  ۱- سَروادهای بی سرود که نوشته های کوتاه هنری و شاعرانه است و کمابیش آنچه «شعر منثور» خوانده شده است.
  ۲- نوشته های کوتاه که جستارهایی کوتاه در فرهنگ و ادب ایران و زمینه های دیگر است.
  ۳- دیباچه هایی که نویسنده، به خواست و پافشاری نویسندگان بر کتاب های آنان نوشته است.

   
   
 • فرهنگ پارسی
 • چاپ اول: موسسه انتشارات استاد مطهری - سال ۱۳۸۸
  گردآورنده: دکتر فاطمه غفوری

  در کتاب "فرهنگ پارسی"، پاره ای از واژگانی که استاد کزازی برساخته است و آنها را در کتابهای خود به کار گرفته است، گردآورده شده است.

   
   
 • فرهنگ نظریه و نقد ادبی (انگلیسی – فارسی)
 • چاپ اول: انتشارات مروارید (تهران) - سال ۱۳۸۸
  نوشته: سعید سبزیان و میرجلال الدین کزازی

  این فرهنگ، واژگان ادبیات و حوزه های وابسته را دربردارد و کوشیده شده است که در آن، برابرهای واژگان انگلیسی بیشتر واژه های ناب و نژاده پارسی باشد.
  این فرهنگ با همکاری سعید سبزیان نوشته و فراهم آمده است و انتشارات مروارید آن را در سال ۱۳۸۸ به چاپ رسانیده است.

   
   
 • از دهلی نو تا آتن کهن (چهار سفرنامه کوتاه)
 • چاپ اول: نشر نویسنده (اراک) - سال ۱۳۸۷

  این کتاب چهار سفرنامه را که به شیوه "روزهای کاتالونیا" و "دیدار با اژدها" نوشته شده است، دربردارد:
  - دریغ است که بهشت زشت گردد (سفرنامه تاجیکستان)
  - ایران کهین: ارمنستان (سفرنامه ارمنستان)
  - در سرزمین یادها (سفرنامه یونان)
  - در گاهواره گاندی و جگرخواری هند (سفرنامه هندوستان)

   
   
 • خاقانی شروانی
 • چاپ اول: نشر دفتر پژوهش های فرهنگی (تهران) - سال ۱۳۸۷

  این کتاب را دفتر پژوهش های فرهنگی، در مجموعه "از ایران چه می دانم؟" (کتاب شماره ۸۵)، در سال ۱۳۸۷ چاپ کرده است. در این کتاب، زندگانی و شیوه شاعری خاقانی، در پیکره داستانی دلکش، فراپیش خواننده نهاده شده است.
  نخست بار است که در این مجموعه، چنین شیوه ای در بررسی زندگانی و شعر سخنوری به کار گرفته شده است.

   
   
 • خشم در چشم (گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه)
 • چاپ اول: نشر آیدین (تبریز) - سال ۱۳۸۷

  گزارشی است از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه.
  این کتاب را انتشارات آیدین تبریز، در سال ۱۳۸۷ به چاپ رسانیده است.

   
   
 • در آسمان جان (مجموعه مقالات)
 • چاپ اول: انتشارات معین (تهران) - سال ۱۳۸۷

  این کتاب بیست و چهار جستار را در زمینه هایی گوناگون چون شاهنامه شناسی و خاقانی شناسی، ریشه شناسی و معناشناسی تاریخی و سنجشی و فرهنگ باستانی ایران و جز آن دربردارد و واپسین اندیشه ها و پژوهیده ها و یافته های نویسنده را فراپیش خواننده خواستار می نهد.

   
   
 • دستانِ مستان (گزیده ای از سروده های دکتر میرجلال الدین کزازی)
 • چاپ اول: نشر نویسنده (اراک) - سال ۱۳۸۷

  گزیده ای از سروده های دکتر میرجلال الدین کزازی (زروان) است که در میانه سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ در قالب چامه و غزل و چارانه و ترانه، درپیوسته شده است.
  این کتاب را نشر نویسنده در سال ۱۳۸۷ چاپ کرده است.

   
   
 • تندبادی از کنج (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: نشر آیدین - سال ۱۳۸۶

  "تندبادی از کنج" گزارشی است بیت به بیت و همه سویه از داستان رستم و سهراب شاهنامه، بر پایه دانشهای گونه گون ادبشناسی و سخن سنجی، با دیباچه ای در چگونگی و ارزش این داستان.

   
   
 • آب و آینه (مجموعه مقاله)
 • چاپ اول: نشر آیدین - سال ۱۳۸۴

  جستارهایی است در ادب و فرهنگ که پهنه ای از ادب و فرهنگ و اندیشه ایرانی را دربر می گیرد و در آن، زمینه هایی گوناگون از اسطوره شناسی و باورهای باستانی تا ادب کودکان کاویده شده است. این جستارها در میانه سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ در مجله ها و نشریه های دانشگاهی و فرهنگی، پراکنده، به چاپ رسیده بوده است.

   
   
 • دیدار با اژدها (گزارش سفر)
 • چاپ اول: نشر قطره - سال ۱۳۸۰

  "دیدار با اژدها"، روزنگار سفر کوتاه دکتر کزازی به چین، سرزمین افسانه ای آسیاست. این اثر که از دید شیوه و قالب یکسره با روزهای کاتالونیا همسان و دمساز است، پیوندهای فرهنگی، تاریخی ایران و چین را مورد بررسی قرار داده است. دکتر کزازی اعتقاد دارد که شناخت چین کهن ما را در شناخت خویش یاری خواهد داد، چرا که چین کهن یادگارها و نشانهای بسیاری از فرهنگ گرانسنگ ما را نهفته دارد، از سوی دیگر، چین نو، در بسیاری از چاش ها، گرایش ها و هنجارهای اجتماعی، فرهنگی با ایران امروز سنجیدنی است و در یافتن راه حل ها و راهکارهای بایسته برای پرسش های اکنون جامعه ما در رویارویی سنت با نوگرایی و یا جهانی شدن و بومی ماندن می تواند مطرح باشد.

   
   
 • روزهای کاتالونیا (گزارش سفر)
 • چاپ اول: نشر واژه آرا - سال ۱۳۷۹

  "روزهای کاتالونیا" روزنگارهای سفر اسپانیاست که از دوازدهم فروردین ماه ۱۳۷۶ تا پنجم تیرماه ۱۳۷۸ را دربر می گیرد.

   
   
 • پند و پیوند - گزارش بیست غزل حافظ بر پایه زیباشناسی و باورشناسی (حافظ شناسی)
 • جاپ اول: نشر قطره - سال ۱۳۷۸

  "پند و پیوند" در حقیقت، جلد دوم کتاب دیرمغان است که در آن، دکتر کزازی به شیوه ای نو به گزارش غزل های حافظ پرداخته است و غزلهای خواجه را بر پایه زیبا شناسی و باورشناسی بررسی و گزارش کرده است.

   
   
 • گزارش دشواریهای دیوان خاقانی (خاقانی شناسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۸

  دکتر کزازی در این اثر گرانسنگ که در هزار صفحه به چاپ رسیده است، بیت های دشوار و هنری در سراسر دیوان خاقانی را بررسی و گزارش کرده است. وی پیش از این کار، نخست دیوان خاقانی را در دو جلد ویراسته و به چاپ سپرده بود. در این چاپ، مولف در کنار بی هایی که می بایست گزارده می شدند، ستاره ای نهاده بود. در "گزارش دشواریهای دیوان خاقانی" این بیت های ستاره دار گزارده شده اند و گاه نیز نکته های نغز و بازنمودنی در بیت های بی ستاره نیز گزارش شده اند.

   
   
 • گذری و نظری بر آثار و احوال (زیست نامه)
 • چاپ اول: شهر کتاب - سال ۱۳۷۷

  "گذری و نظری بر آثار و احوال" زیست نامه ای است کمابیش فشرده که از آغاز تا سال ۱۳۷۶ را از زندگانی دکتر کزازی در بر می گیرد.

   
   
 • پارسا و ترسا (عطار شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی - سال ۱۳۷۶

  "پارسا و ترسا" گزارشی است از داستان شیخ صنعان، عطار. این چامه که از دشوارترین و پیچیده ترین چامه های خاقانی است، توسط دکتر کزازی از سه دیدگاه ویژه واژه شناسی، زیباشناسی و ژرفاشناسی بررسی شده است.

   
   
 • پرنیان پندار (مجموعه مقاله)
 • چاپ اول: انتشارات روزنه - سال ۱۳۷۶

  "پرنیان پندار" مجموعه ای است از مقالات گوناگون دکتر کزازی در زمینه های متنوع فرهنگی و ادبی که جملگی در میانه سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ نوشته شده اند و در ماهنامه ها به چاپ رسیده اند.
  پرنیان پندار، سی و دو جستار یا مقاله را در برمی گیرد.

   
   
 • سراچه آوا و رنگ (خاقانی شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - سال ۱۳۷۶

  "سراچه آوا و رنگ" کتابی است که دکتر کزازی آن را در "خاقانی شناسی" نوشته است. در این اثر، دوازده قصیده، یک ترکیب بن، شانزده غزل، نُه قطعه و هشت رباعی یا چارانه بررسی و کاویده شده است. در گزارش بیت ها، زمینه ها و دانش های گونه گون چون: واژه شناسی، ریشه شناسی، زبانشناسی سنجی، باورشناسی، نمادشناسی و زیباشناسی به کار گرفته شده اند.

   
   
 • سوزن عیسی (خاقانی شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی - سال ۱۳۷۶

  "سوزن عیسی" گزارشی است از چامه ترسایی خاقانی که از پیچیده ترین و دیریاب ترین چامه های اوست. در این کتاب دکتر کزازی، قصیده بلند ترسایی را چونان "رخسار صبح" در سه بخش واژه شناسی، زیبا شناسی و ژرفا شناسی بررسیده است و هرگاه نیازی نبوده که بیت ها را از آن سه دیدگاه بررسد، تنها از دو دید نخستین کاویده است.

   
   
 • دیر مغان (حافظ شناسی)
 • چاپ اول: نشر قطره - سال ۱۳۷۵

  "دیر مغان" گزارش بیست غزل حافظ است، از آغاز دیوان وی و بر پایه زیباشناسی و باورشناسی. دکتر کزازی در این اثر کوشیده است از نگاهی متفاوت، غزل های خواجه شیراز را بنگرد و آنها را بر پایه زیباشناسی و باورشناسی که دیگر حافظ پژوهان کمتر بدان پرداخته اند، بکاود و بررسد. نویسنده وعده کرده است که در آینده، بقیه اشعار حافظ را به همین شیوه مورد کند و کاو قرار دهد.

   
   
 • تَرجُمانی و تَرزَبانی (هنر ترجمه)
 • چاپ اول: نشر جامی - سال ۱۳۷۴

  "تَرجُمانی و تَرزَبانی" حاصل کند و کاوها، درنگ ها و دیدگاه های دکتر کزازی درباره هنر ترجمه است که در چند جستار فراهم آمده است و در آن شیوه های گونه گون ترجمه مورد بررسی قرار گرفته است.

   
   
 • رؤیا، حماسه، اسطوره (اسطوره شناسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۲

  "رؤیا، حماسه، اسطوره" آنچنانکه از عنوان آن برمی آید، سه قلمرو پر رمز و راز و جاودانه رؤیا، حماسه و اسطوره را دربر می گیرد. این اثر، در حقیقت پایان نامه و تز دکتری نویسنده است که به قول قدما "به زیور طبع آراسته شده است".

   
   
 • مازهای راز (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۰

  "مازهای راز" جستارهایی است در شاهنامه فردوسی و دربرگیرنده شش مقاله درباره شاهنامه است. نخستین جستار، "نمادشناسی اسطوره در داستان ضحاک" است که به همایش جهانی بزرگداشت فردوسی که در دی ماه ۱۳۶۹ در تهران برگزار شد، پیشکش شده است.

   
   
 • بیکران سبز (دفتر شعر)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۶۹

  "بیکران سبز" گزیده ای از سروده های دکتر کزازی است که در میانه سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۷ را دربر می گیرد.

   
   
 • از گونه ای دیگر (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۶۸

  "از گونه ای دیگر" مجموعه ای فراهم آمده از چهار جستار یا مقاله است که همگی در زمینه فرهنگ و ادب نوشته شده اند. گفتارهای این دفتر که برخی از آنها برای اولین بار در این اثر به چاپ رسیده اند و بعضی پیش تر در گاهنامه ها نشر شده اند، در چند زمینه پیوسته با هم و جملگی بر زمینه فرهنگ ایرانی و میراث معنوی آن است.

   
   
 • دُرّ دریای دَری (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۶۸

  "دُرّ دریای دَری" کتابی کم نظیر در ادب پارسی است. این کتاب گزارش درازآهنگی است از قصیده ای بلند که دکتر کزازی آن را در ٢٧٨ بیت سروده است و چنین آغاز می شود:
  هر که او را شور معنی گستری است     زیب شعرش دُرّ دریای دَری است
  در این چامه بلند، سرگذشت شعر پارسی از آغاز تا روزگار ما نموده شده است. علاوه بر آن، زندگینامه، نکات ویژه زندگی و نیز شیوه سخنوری هر شاعر بیان گردیده است.
  گردیده است.
  نویسنده در مقدمه گسترده خویش بر این اثر، مطالب جالب و مفیدی در زمینه "چیستی هنر" و نیز "چگونگی آفرینش هنری" آورده است که در جای خود، روزنی به جهان پر رمز و راز هنر است.

   
   
 • رخسار صبح (خاقانی شناسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۶۸

  "رخسار صبح" کتابی است حجیم و هفتصد صفحه ای در گزارش قصیده ای بلند و دلپسند از خاقانی. به تقریب، نیمی از این کتاب، شامل دیباچه مفصلی است در شرح زندگانی و شیوه شاعری این قصیده سرای بزرگ ایران. دکتر کزازی در این اثر کوشیده است بر پایه سروده ها و نوشته های خاقانی، زندگی وی را بررسی کرده و روشنایی هایی بر بخش های تاریک و ناشناخته زندگی وی بیندازد. دکتر کزازی در این کتاب، همانند کتاب های "سوزن عیسی" و "پارسا و ترسا" کوشیده است تا این چامه بلند خاقانی را بر بنیاد واژه شناسی زیباشناسی و ژرفاشناسی بررسی کند.

 • زیباشناسی سخن پارسی در سه جلد
 •  
   
 • جلد اول، بیان (زیباشناسی سخن پارسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۶۸

  این کتاب نخستین جلد از دوره سه جلدی "زیباشناسی سخن پارسی" است که در موضوع دانش بیان نوشته شده است. دکتر کزازی این اثر را به شیوه کتاب های آموزشی برای دانشجویان دانشگاه ارایه کرده است.

   
   
 • جلد دوم، معانی (زیباشناسی سخن پارسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۰

  "معانی" جلد دوم از مجموعه سه جلدی "زیباشناسی سخن پارسی" است که زبان شکرین و شیوای پارسی را بر پایه این دانش بررسی و کاویده است.

   
   
 • جلد سوم، بدیع (زیباشناسی سخن پارسی)
 • چاپ اول: نشر مرکز - سال ۱۳۷۳

  "بدیع" سومین جلد از مجموعه "زیباشناسی سخن پارسی" است. جلدهای اول و دوم این مجموعه عهده دار بررسی دو دانش دیگر زیباشناسی ادب پارسی، یعنی "بیان" و "معانی" هستند.

   
   
 • نامه باستان - جلد اول (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - سال ۱۳۷۹

  "نامه باستان" ویرایش و گزارشی است از شاهنامه فردوسی بر پایه برنوشته فلورانس و چاپ مسکرو ژول مول و خالقی مطلق انجام گرفته است و بیت ها از دیدگاه هایی گوناگون چون واژه شناسی، نمادشناسی اسطوره ای، زیباشناسی، باورشناسی و ریشه شناسی کاویده و بررسی شده اند. این جلد از اثر، از آغاز شاهنامه تا پایان زال و پادشاهی منوچهر را دربر می گیرد.

   
   
 • نامه باستان - جلد دوم (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - سال ۱۳۸۱

  ویرایش و گزارش شاهنامه، از پادشاهی نوذر تا پایان داستان رستم و سهراب.

   
   
 • نامه باستان - جلد سوم (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - سال ۱۳۸۲

  ویرایش و گزارش شاهنامه، داستان سیاوش.

   
   
 • نامه باستان - جلد چهارم (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - سال ۱۳۸۴

  ویرایش و گزارش شاهنامه، از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو.

   
   
 • نامه باستان - جلد پنجم (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - سال ۱۳۸۴

  ویرایش و گزارش شاهنامه، از داستان بیژن و منیژه تا آغاز پادشاهی لهراسپ.

   
   
 • نامه باستان - جلد ششم (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - سال ۱۳۸۴

  ویرایش و گزارش شاهنامه، از پادشاهی لهراسپ تا پادشاهی دارای داراب.

   
   
 • نامه باستان - جلد هفتم (شاهنامه شناسی)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - سال ۱۳۸۵

  ویرایش و گزارش شاهنامه است از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام، به شیوه ای که در دیگر جلدهای این رشته از کتاب به کار گرفته شده است.

   
   
 • نامه باستان - جلد هشتم (از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - زمستان سال ۱۳۸۶

  این جلد را نیز سازمان سمت در زمستان ۱۳۸۶ چاپ کرده است و ویرایش و گزارشی است از بخشی دیگر از شاهنامه فردوسی.

   
   
 • نامه باستان - جلد نهم (از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد)
 • چاپ اول: انتشارات سمت - پاییز سال ۱۳۸۷

  این جلد از نامه باستان که واپسین جلد از زنجیره نه جلدی آن است، در پاییز ۱۳۸۷ به همت سازمان سمت چاپ شده است.
  در آن، بخش فرجامین شاهنامه فردوسی ویرایش و گزارش شده است.
     
   
   
 • تالیف
 • ترجمه
 • ویرایش و تصحیح
 • مقاله
 • پایان نامه
 •  
   
  © ١٣۹۳-۱۳٨۵ کلیه حقوق این وبگاه محفوظ می باشد.